Skip to content

Wtlaczanie zawiesiny nalezy prowadzic wedlug z góry ustalonej kolejnosci, tak, aby umozliwiona byla kontrola wypelniania kanalu na calej dlugosci kabla

2 lata ago

295 words

Wtłaczanie zawiesiny należy prowadzić według z góry ustalonej kolejności, tak, aby umożliwiona była kontrola wypełniania kanału na całej długości kabla. Przyjąć należy zasadę, że rozpoczynanie tłoczenia powinno być dokonywane z punktów położonych najniżej. Tłoczenie powinno odbywać się bez przerwy i nagłych zmian ciśnienia, w zasadzie przy ciśnieniu na pompie do 2 10 kPa z tym, te przy wyjątkowo długim kanale i utrudnionym przepływie zawiesiny, może być zwiększone do wartości nie wyższej niż 4. 102 kPa. Jeżeli wtłaczanie ulegnie przerwaniu na skutek awarii sprzętu lub innych przyczyn przy niecałkowitym wypełnieniu kanału, w przypadku przerwy trwającej dłużej niż 15 minut, należy przystąpić do usunięcia zawiesiny cementowo-wodnej znajdującej się W kanale. Usuwanie powinno odbywać się przez podłączenie sprężonego powietrza do kanału od strony przeciwnej do uprzedniego kierunku wtłaczania. Po uzyskaniu drożności kanału ko nieczne jest przepłukanie kanału wodę oraz późniejsze jej usunięcie. W przypadku niemożności wypełnienia całego kanału, należy na podstawie ilości wprowadzonej zawiesiny określić miejsce powstałej przeszkody i dokonać przebicia dodatkowego otworu odpowietrzającego. Decyzję o przerwaniu tłoczenia i rozpoczęcia iniekcji od strony przeciwnej w przypadku zatkania należy podjęć dopiero po wyczerpaniu innych możliwości. Kanał można uznać za właściwie wypełniony, jeżeli ze wszystkich rurek odpowietrzających i z drugiego końca kanału wypływa ciekła zawiesina o jednolitej konsystencji. Zabezpieczenie kanału przed wypływem zawiesiny po jego wypełnieniu można dokonać poprzez zasypanie otworów, z których ona wypływa, suchym cementem. [więcej w: olx łódź, brico gubin, koszt budowy domu pod klucz ]

Powiązane tematy z artykułem: brico gubin koszt budowy domu pod klucz olx łódź