Skip to content

Waly – Konstrukcja, zadanie i warunki obciazenia

2 lata ago

179 words

Wały. Konstrukcja, zadanie i warunki obciążenia Na wał nasadzony jest jeden lub więcej wirników, a także sprzęgło lub koło pasowe. Zadaniem walu jest przeniesienie momentu obrotowego silnika na wirniki. Na wał działają następujące siły zewnętrzne: 1) skręcające – od przenoszonego momentu obrotowego, 2) zginające – od ciężaru własnego wału i części na niego nasadzonych, od naporu promieniowego oraz od sił powstających przy niedokładnym wyważeniu mas wirujących, 3) rozciągające – od naporu osiowego, a także od ciężaru własnego wału i części na niego nasadzonych, w przypadku pomp o wale pionowym. Wały pomp wirowych pracują zawsze przy roboczej szybkości obrotu niższej od szybkości krytycznej; muszą być one zatem dostatecznie sztywne, aby ugięcie ich nie przekraczało wartości, odpowiadającej danej szybkości obrotu, a także wielkości szczeliny między częściami obrotowymi i stałymi. [patrz też: brico iława, gra po angielsku, koszt budowy domu pod klucz ]

Powiązane tematy z artykułem: brico iława gra po angielsku koszt budowy domu pod klucz