Skip to content

twardosc i sklad chemiczny wody

2 lata ago

125 words


Zmiękczanie wody do zasilania parowozów Poszczególne wodociągi trakcyjne na danej linii kolejowej dostarczają wodę o różnej twardości i wykładniku pH, zmieniających się ponadto w okresach wielkiej wody, posuchy, mrozów itp. Dlatego też twardość i skład chemiczny wody w tendrze parowozu, uzupełnianej w miarę zużycia przez parowóz na poszczególnych stacjach wodnych w czasie postojów pociągów, również są zmienne. Ponieważ instalowanie urządzeń zmiękczających wodę na każdym parowozie z braku miejsca jest niemożliwe, stosowano dotychczas najczęściej wlewanie do tendra mieszanki Sodafos, która jest mieszaniną roztworu wodorotlenku sodowego (około 100 g NaOH w 1 m3 wody) oraz ortofosforanu trój sodowego (około 35 g NaaP04 w 1 mj3 wody). [patrz też: olx wrocław, bricoman lodz, brico gryfice ]

Powiązane tematy z artykułem: brico gryfice bricoman lodz olx wrocław