Skip to content

Przestrzeganie okreslonego receptura czasu i sposobu mieszania odgrywa zasadnicza role

2 lata ago

230 words

Przestrzeganie określonego recepturą czasu i sposobu mieszania odgrywa zasadniczą rolę. Na przykład w przypadku stosowania jako dodatku emulsji pianotwórczej, skrócenie czasu mieszania powoduje niedostateczne napowietrzenie zawiesiny cementowo wodnej, a tym samym stwarza lepsze warunki sedymentacji oraz obniża mrozoodporność. Zwiększenie czasu mieszania powoduje większe od założonego napowietrzenie zawiesiny cementowo wodnej, a tym samym powoduje pogorszenie jej własności mechanicznych po związaniu i twardnieniu. Wykonana zawiesina cementowo wodna powinna być, aż do chwili wtłoczenia do kanału kablowego, poddana ciągłemu powolnemu mieszaniu w celu zabezpieczenia jej przed rozsegregowaniem składników i zagęszczeniem. Czas przechowywania zawiesiny cementowo wodnej z dodatkiem emulsji pianotwórczej, od momentu jej wytwarzania do wtłaczania do kanału kablowego, powinien być krótszy co najmniej o pół godziny od czasu określonego początkiem jej wiązania. Przed przystąpieniem do zasadniczych prac należy: – dokonać przeglądu kanałów kablowych, – przeprowadzić zabiegi wstępne, – przygotować dziennik iniekcji oraz wytyczne przebiegu robót. Przegląd kanałów polega na ustaleniu drożności właściwego kanału oraz rurek odwadniających i odpowietrzających. Sprawdzenie drożności dokonuje się przez przedmuchanie ich sprężonym powietrzem. W przypadku stwierdzenia braku drożności, kanały należy oczyścić przez ewentualne rozkucie lub w inny sposób. [więcej w: koszt budowy domu pod klucz, hektor projekt, bricoman połczyńska ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman połczyńska hektor projekt koszt budowy domu pod klucz