Skip to content

MODEL UOGÓLNIONEGO SYSTEMU SPREZANIA ELEMENTÓW STRUNOBETONONYCH

2 lata ago

233 words

MODEL UOGÓLNIONEGO SYSTEMU SPRĘŻANIA ELEMENTÓW STRUNOBETONONYCH. Wyposażenie mechaniczne stanowiska produkcji elementów strunobetonowych, służące do wywierania stabilizacji i zwalniania sił naciągowych zbrojenia sprężającego, pomimo różnorodności Rozwiązań konstrukcyjnych, opisuje jeden model funkcjonalny uogólnionego systemu sprężania, niezależnie od tego czy zespół wyposażenia ma charakter stacjonarny, czy też przemieszcza się w trakcie trwania procesu produkcyjnego. Urządzenia lub konstrukcje oporowe, przenoszące naciąg strun, składają się z konstrukcji podłużnej, przenoszącej siły ściskające oraz konstrukcji poprzecznej, czołowej (lub kozłów oporowych), na której opierają się urządzenia przenoszące siły rozciągające wywołane naprężeniem zbrojenia. W zależności od rodzaju asortymentu produkcyjnego oraz przyjętej metody produkcji występują następujące rodzaje konstrukcji oporowych: – tory naciągowe jako konstrukcje stacj onarne, służące wyłącznie do utrzymania naciągu zbrojenia i bliżej nie związane z formami, – stacjonarne formy oporowe, w których zostały połączone funkcje przenoszenia siły naciągu zbrojenia oraz funkcje uformowania kształtu zewnętrznego elementów ruchome formy oporowe spełniające te same funkcje, co formy stacjonarne. Osprzęty naciągowe czynny oraz bierny spełniają funkcję przejęcia siły z naprężonej wiązki drutów i przekazania jej na element poprzeczny konstrukcji oporowe. [patrz też: bricoman poznan, brico gubin, brico grzejniki ]

Powiązane tematy z artykułem: brico grzejniki brico gubin bricoman poznan