Skip to content

Krytyczna szybkosc obrotu

2 lata ago

194 words

Krytyczna szybkość obrotu Krytyczna szybkość obrotu. jest to taka szybkość, przy której teoretyczne ugięcie wału byłoby równe 00, tj. wał zostałby zniszczony. Nastąpiłoby to przy zjawisku rezonansu drgań własnych wału i drgań wymuszonych, nie tłumionych, układu wirującego (wału z masami na nim osadzonymi). W prostych przypadkach wału o jednakowej średnicy, obciążonego jednym wirnikiem (pompy jednostopniowe), ugięcie wału, a więc i szybkość krytyczna, mogą być łatwo obliczone z wzorów statyki. W trudniejszych przypadkach wału o zmiennej średnicy obciążonego siłami o różnej wielkości (pompy wielostopniowe) stosowane są metody graficzno-analityczne lub formuły uproszczone. W praktyce ugięcie wału jest ograniczone wielkością szczelin między częściami obrotowymi i stałymi, poza tym dławnice z miękkim szczeliwem tłumią w pewnym stopniu drgania wału. W obszarze szybkości krytycznej występują drgania, mogące spowodować zmęczenie materiału, a nawet pęknięcie wału; praca pompy w tych warunkach jest niedopuszczalna. [więcej w: psb mrówka warszawa, brico iława, brico gubin ]

Powiązane tematy z artykułem: brico gubin brico iława psb mrówka warszawa