Skip to content

Wszystkie omówione prace powinny byc zakonczone przed przystapieniem do wlasciwego wypelnienia kanalu kablowego

2 lata ago

250 words

Wszystkie omówione prace powinny być zakończone przed przystąpieniem do właściwego wypełnienia kanału kablowego. Dziennik iniekcji powinien obejmować wszelkie zapisy dotyczące trybu i przebiegu prac. Powinien zawierać wytyczne przebiegu robót, zestawienie wyników badania przydatności zawiesiny, a ponadto zestawienie materiałowe dla poszczególnych rodzajów kabli oraz uwagi dotyczące przedmiotowych prac. Wypełniania kanałów kablowych nie należy w zasadzie przeprowadzać przy temperaturze otoczenia przekraczającej +30oC lub niższej od +50C. Istnieje wprawdzie możliwość dokonywania zabiegu wtłaczania przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0 st. C ale nie niższej od 50C , lecz przy zachowaniu następujących warunków: – podgrzewanie konstrukcji i zachowanie tą drogą temperatury w kanałach nie niższej niż +50C, przynajmniej przez okres 2 dni od chwil i wtłoczenia zawiesiny; . – przygotowanie i wtłoczenie zawiesiny w temperaturze od +20 do +30oC; – stos owanie, zawiesiny z dodatkami w postaci węglanów. Przed przystąpieniem do bezpośredniego wtłaczania zawiesiny należy dodatkowo przygotować na okres prowadzenia prac: – zapas sprężonego powietrza lub sprężarkę do ewentualnego usuwania zawiesiny z zatkanych w trakcie wtłaczania kanałów; – podłączenie wody, umożliwiające przepłukanie kanałów po tym zabiegu; – dodatkowy sprzęt pomocniczy; – końcówkę przewodu tłoczącego doprowadzającego zawiesinę od iniektarki do otworów wylotowych kabla, końcówka ta powinna być dostosowana każdorazowo do stosowanego typu zakotwienia i istniejących warunków. [więcej w: bricoman połczyńska, psb mrówka wałbrzych, projekt domu hektor ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman połczyńska projekt domu hektor psb mrówka wałbrzych