Skip to content

Wszystkie omówione prace powinny byc zakonczone przed przystapieniem do wlasciwego wypelnienia kanalu kablowego

10 miesięcy ago

250 words

Wszystkie omówione prace powinny być zakończone przed przystąpieniem do właściwego wypełnienia kanału kablowego. Dziennik iniekcji powinien obejmować wszelkie zapisy dotyczące trybu i przebiegu prac. Powinien zawierać wytyczne przebiegu robót, zestawienie wyników badania przydatności zawiesiny, a ponadto zestawienie materiałowe dla poszczególnych rodzajów kabli oraz uwagi dotyczące przedmiotowych prac. Wypełniania kanałów kablowych nie należy w zasadzie przeprowadzać przy temperaturze otoczenia przekraczającej +30oC lub niższej od +50C. Istnieje wprawdzie możliwość dokonywania zabiegu wtłaczania przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0 st. C ale nie niższej od 50C , lecz przy zachowaniu następujących warunków: – podgrzewanie konstrukcji i zachowanie tą drogą temperatury w kanałach nie niższej niż +50C, przynajmniej przez okres 2 dni od chwil i wtłoczenia zawiesiny; . – przygotowanie i wtłoczenie zawiesiny w temperaturze od +20 do +30oC; – stos owanie, zawiesiny z dodatkami w postaci węglanów. Przed przystąpieniem do bezpośredniego wtłaczania zawiesiny należy dodatkowo przygotować na okres prowadzenia prac: – zapas sprężonego powietrza lub sprężarkę do ewentualnego usuwania zawiesiny z zatkanych w trakcie wtłaczania kanałów; – podłączenie wody, umożliwiające przepłukanie kanałów po tym zabiegu; – dodatkowy sprzęt pomocniczy; – końcówkę przewodu tłoczącego doprowadzającego zawiesinę od iniektarki do otworów wylotowych kabla, końcówka ta powinna być dostosowana każdorazowo do stosowanego typu zakotwienia i istniejących warunków. [więcej w: bricoman połczyńska, psb mrówka wałbrzych, projekt domu hektor ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman połczyńska projekt domu hektor psb mrówka wałbrzych