Skip to content

TECHNOLOGIA SPREZANIA ELEMENÓW STRUNOBETONOWYCH

2 lata ago

182 words

TECHNOLOGIA SPRĘŻANIA ELEMENÓW STRUNOBETONOWYCH . 1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU SPRĘŻANIA ELEMENTÓW STRUNOBETONOWYCH Sprężony element strunobetonowy powstaje przez naprężenie (naciąg) określoną siłą zbrojenia sprężającego przed wprowadzeniem do formy mieszanki betonowej i zwolnienie tej siły po stwardnieniu betonu. W ten sposób, dzięki trwale naprężnym cięgnom stalowym, odpowiednio wkomponowanym w przekrój nośny elementu, uzyskuje się trwałe sprężenie betonu. W procesie produkcyjnym elementów strunobetonowych operacje naciągu zbrojenia sprężającego oraz sprężania elementów są rozdzielone innymi operacjami technologicznymi. Naciąg zbrojenia przeprowadza się przed betonowaniem elementu, przekazując siły naciągowe na konstrukcje oporowe torów naciągowych lub form oporowych. Po uformowaniu elementu następuje dojrzewanie sztuczne lub naturalne betonu, w efekcie, którego zachodzi silne związanie betonu i napiętych cięgien na zasadzie przyczep ności. Siły przyczepności umożliwiają przeniesienie napięcia cięgien z konstrukcji oporowej na stwardniały beton, wzbudzając w nim naprężenie ściskające. [patrz też: fotowoltaika opinie, brico depot puławy, płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym ]

Powiązane tematy z artykułem: brico depot puławy fotowoltaika opinie płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym