Skip to content

Sporzadzanie mieszanek GR-S

2 lata ago

192 words

Sporządzanie mieszanek GR-S. W skład mieszanek kauczukowych służących do wyrobu różnych artykułów wchodzą następujące składniki: 1. Siarka lub inny środek wulkanizujący. 2. Przyśpieszacze oraz przeciwutleniacze. 3. Napełniacze i środki modyfikujące. Niektóre problemy związane z produkcją opon opisał Willshaw . Typowy proces tego rodzaju obejmuje pięciostopniowe mieszanie, przy czym pomiędzy pierwszym a drugim następuje przerwa 12-godzinna, natomiast pomiędzy następnymi – B-godzinna. Do produktów z GR-S jako środek wulkanizujący stosuje się głównie siarkę. Stosowane są również w mniejszych ilościach inne środki służące do specjalnych celów. Siarka rozpuszcza się w kauczuku, co umożliwia wulkanizację na gorąco. Vila i Holbrook ) stwierdzili, że poniżej temperatury 55°C siarka je t mniej rozpuszczalna w GR-S niż w kauczuku naturalnym, lecz już powyżej tej temperatury rozpuszczalność jej w GR-S jest większa. Siarka miesza się łatwo ze zmiękczonym GR-S, tak że mieszanie nie nasuwa żadnych trudności. Nie opracowano dotychczas zadowalających metod, które pozwalałyby ocenić stopień wulkanizacji i optymalną wulkanizację GR-S. [przypisy: bricoman poznan , psb mrówka wałbrzych , fotowoltaika opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman poznan fotowoltaika opinie psb mrówka wałbrzych