Skip to content

Przy wyzszym cisnieniu dlawnica przecieka

2 lata ago

117 words

Przy wyższym ciśnieniu dławnica przecieka, a szczeliwo. (szczególnie nieodpowiednio dobrane) dociskane silnie do wału ciśnieniem cieczy powoduje nagrzewanie się i wycieranie wału oraz wzrost zapotrzebowania mocy przez pompę. Wał zabezpieczany jest często przed wycieraniem się za pomocą tulei ochronnej. Do zmniejszenia ciśnienia działającego na dławnicę służą: 1) otwory wiercone w wirnikach w celu zrównoważenia naporu osiowego, 2) tarcza odciążająca w pompach wielostopniowych, 3) odprowadzenie cieczy z materiału pierścieniowego lub z przekładki do miejsca o rożnym ciśnieniu, np . do komory ssawnej, 4) zastosowanie szczelin labiryntowych przed dławnicą. Przy cieczach o temperaturze przekraczającej ~ 80 Oc dławnica jest chłodzona wodą . Gdy temperatura cieczy przekracza <: 2016

Powiązane tematy z artykułem: