Skip to content

Pelne nasycenie powietrzem

2 lata ago

133 words

Pełne nasycenie powietrzem rozpryśniętej wody wynosi około 8 cm-/l. Wydajność filtru żwirowego o warstwie grubości około 0,3 m wynosi na dobę około 24 m3 na 1 m- złoża przy prędkości filtracji 1 m/h. Sposób Piefkego różni się od sposobu Oestena tym, że woda jest przecedzana przez sita, rynny i blachy w postaci cienkich strug spadających na ociekacz (złoża) z, koksu, klinkieru, szklanej szlaki, listew drewnianych, chrustu itp. materiałów porowatych lub o dużej powierzchni zwilżania. W następstwie przyspieszonego pochłaniania tlenu przez cienkie strugi ściekającej wody, a tym samym i przyspieszonego procesu wytwarzania się kłaczków, materiał ociekacza pokrywa się powłoką wodorotlenku żelaza. Wysokość ociekacza wynosi od 2 –:– 5 m. [patrz też: brico gubin, brico grzejniki, bricoman poznan ]

Powiązane tematy z artykułem: brico grzejniki brico gubin bricoman poznan