Skip to content

Nastepna czynnoscia przegladu jest sprawdzenie stanu obetonowania bloku kotwiacego

2 lata ago

210 words

Następną czynnością przeglądu jest sprawdzenie stanu obetonowania bloku kotwiącego. Wszelkie ubytki betonu wokół i w pobliżu bloku powinny być uzupełniane zaprawą cementową. Ich istnienie może, bowiem powodować wyciekanie wtłaczanej zawiesiny. Przegląd kanałów powinien być całkowicie zakończony przed przystąpieniem do dalszych prac. Zabiegi wstępne uzależnione są od rodzaju kanału kablowego oraz od warunków atmosferycznych. W przypadku wykonania kanałów bez osłonek blaszanych potwierdzone jest dwukrotne w odstępie 2-3 godzin przepłukanie ich wodą, którą następnie należy odprowadzić z kanału. Przy braku rurek odwadniających należy dodatkowo po tym zabiegu dokonać przedmuchania kanału sprężonym powietrzem. Zabieg przepłukiwania kanału ma na celu odpowiednie nawilgocenie ścianek kanału dla uniemożliwienia późniejszego odciągania przez beton wody z zawiesiny. Kanały z obudową blaszaną nie wymagają przepłukiwania, jednak w pewnych przypadkach zabieg ten jest konieczny z uwagi na możliwe zanieczyszczenie kanału. W przypadku prowadzenia robót w okresie zimowym w kanałach kablowych mogą znajdować się soczewki lodu, należy wówczas dokonać przepłukania ich wodą o temperaturze około +40oC. Po przepłukaniu wodą z kanałów należy bezwzględnie usunąć. [hasła pokrewne: olx radom, brico grajewo, gra po angielsku ]

Powiązane tematy z artykułem: brico grajewo gra po angielsku olx radom