Skip to content

Krytyczna szybkosc obrotu

2 miesiące ago

197 words

Krytyczna szybkość obrotu Krytyczna szybkość obrotu. jest to taka szybkość, przy której teoretyczne ugięcie wału byłoby równe 00, tj. wał zostałby zniszczony. Nastąpiłoby to przy zjawisku rezonansu drgań własnych wału i drgań wymuszonych, nie tłumionych, układu wirującego (wału z masami na nim osadzonymi). W prostych przypadkach wału o jednakowej średnicy, obciążonego jednym wirnikiem (pompy jednostopniowe), ugięcie wału, a więc i szybkość krytyczna, mogą być łatwo obliczone z wzorów statyki. W trudniejszych przypadkach wału o zmiennej średnicy obciążonego siłami o różnej wielkości (pompy wielostopniowe) stosowane są metody graficzno-analityczne lub formuły uproszczone. W praktyce ugięcie wału jest ograniczone wielkością szczelin między częściami obrotowymi i stałymi, poza tym dławnice z miękkim szczeliwem tłumią w pewnym stopniu drgania wału. W obszarze szybkości krytycznej występują drgania, mogące spowodować zmęczenie materiału, a nawet pęknięcie wału; praca pompy w tych warunkach jest niedopuszczalna. [więcej w: projekty domów z kosztorysem pod klucz, instalacja odgromowa cena, projekt wiaty ]

Powiązane tematy z artykułem: instalacja odgromowa cena projekt wiaty projekty domów z kosztorysem pod klucz