Skip to content

Komory ssawne pomp z wirnikami dwustrumieniowymi sa najczesciej spiralne

1 miesiąc ago

151 words

Komory ssawne pomp z wirnikami dwustrumieniowymi są najczęściej spiralne ; stanowią one wtedy całość z kanałem zbiorczym, co umożliwia racjonalne ich ukształtowanie. Rzadziej stosowane są oddzielne komory ssawne współśrodkowe wsunięte w korpus. W pompach wielostopniowych członowych i z całkowitym korpusem stosowane są komory ssawne współśrodkowe ; natomiast w pompach z kanałami zbiorczymi spiralnymi, dzielonych w płaszczyźnie poziomej, komora ssawna jest spiralna z króćcem wlotowym umieszczonym poniżej osi pompy . -Zadaniem kanału zbiorczego jest zebranie cieczy wypływającej z wirnika. Kanał zbiorczy ma najczęściej kształt spirali o przekroju kołowym lub trapezowym ; pola przekroju kanału wzrastają stopniowo do pewnej maksymalnej wartości. W kanale zbiorczym następuje częściowa zamiana energii ruchu przepływającej cieczy na energię ciśnienia. [więcej w: słupki odgradzające, przeciski pod drogami, kabiny toaletowe ]

Powiązane tematy z artykułem: kabiny toaletowe przeciski pod drogami słupki odgradzające