Skip to content
2 lata ago

139 words

Filtr permutytowy, czyli wymiennik, ma kształt walca o średnicy do 3 m. Właz górny służy do ładowania materiału, tj. żwiru i permutytu, oraz do kontroli stanu urządzenia, dolny zaś – do wyładowywania materiału. Żwir (piaskowy, dolomitowy albo antracytowy}, układany na ruszcie, służy do zatrzymywania unoszonych przez wodę drobnych ziarn permutytu. Warstwa żwiru wynosi około 40 cm, a jego uziarnienie w górnej części – 3 -7-5 mm, w dolnej zaś – 8-7-10 mm. Obsługa filtru polega tylko na płukaniu i regeneracji złoża. Wymiana jonów w przypadku stosowania zeolitów jest proporcjonalna do całkowitej, stykającej się z wodą powierzchni ziarn, a więc zwiększa się w miarę rozdrobnienia masy, gdyż suma powierzchni ziarn wówczas wzrasta. [przypisy: olx łódź, fotowoltaika opinie, bricoman lodz ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman lodz fotowoltaika opinie olx łódź